Mateja Bela 2450/31,
911 08 Trenčín
Pon –  Pia: 08:00 – 17:00

Fakturačné údaje

Peter Hrin – Hrám Sa

Mateja Bela 2450/31

911 01  Trenčín

IČO: 53 169 263

DIČ: 1082727602

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo bankového účtu: IBAN: SK05 0200 0000 0043 8731 0051

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Trenčín, číslo Živnostenského registra: 350-4476